என்றும்; எப்பொழுதும்

 

இன்னோர் பிறவி எடுப்பின்

கடலுள் மீனாய் பிறக்க

ஆவல்…

மீதம் இருக்கும் இம் மானுடப் பிறப்பை, மழையிற் கழிக்க ஆவல்…

Written By:-

 

 

 

 

Kajanthigha Pavalanathan

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piravena Paheerathan

Love it as always Kaj💛✨