என் காதலி என்னன காதலி

 

கரப்பான் பூச்சியாய் மீண்டு மீண்டும் வருகிறது-
என் காதல் கற்பகிரகத்தின் கருவறையில் என் காதலி

காதோர சுருள் சுற்றியே உனை பூமியாய்
உணர்கிறேன்.

 

Written By:-

 

 

 

 

K.Hariny
University of Colombo

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments