கசப்பான உண்மை

 

வெறும் கருங்கல்லாக இருக்கும் வரையினில் மதிப்பில்லை. ஆனால் அதைக் குத்தி குடைந்து சிற்பமாக
செதுக்கிப்பார்… ஊரே பார்த்து
ரசிக்கும்

 

Written By:-

 

 

 

 

Kajanthigha Pavalanathan

Spread the love
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piravena Paheerathan

Brought out reality through your words! Well written ✨💛

Kajanthigha Pavalanathan

Thankyou for taking my wordings all the way to FMF da🫶🏻🔥

Kkkk

You are such a natural writter. I really love your writing and waiting for next chapter 💕🔥💯

Kajanthigha Pavalanathan

Thankyou😌🫶🏻