கள்வனின் காதலி

 

காரிகையின் மீதான கள்வனின் காதலின் அழகை செவிவழி பருகிடுங்கள்…

Written By: –

 

 

 

 

R. Inithar
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Shimra Shamil
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments