கவிதை

 

நான் கவிதையை எழுதவில்லை
கவிதைதான் என்னை எழுதுகிறது

Written By:

 

 

 

 

Samha Sarjoon

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Shimra Shamil
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Fathima Samha Muhammad Saleem
Masha-Allah Awesome dr