சைவமும் பெண்ணியமும்

 

மங்கையராய் பிறப்பதற்கே
நல்ல மாதவம் செய்திருக்க வேண்டுமாம் …
மாதவம் செய்து பிறந்ததெல்லாம்
மானபங்கப்பட்டு அழிந்திடத் தானா?

Audio & Compilation By: –

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nitharshanan Sivabalasundaram
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments