தோற்றது அவள் காதல்

 

யாரறிவார் பெண்ணின் காதல் வலியை-அவளின் கண்ணீரை தாங்கிய தலையணையும் அதை மறைத்த போர்வையையும் தவிர…

Written By:

 

 

 

 

Juwarajan Abivarman

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Shimra Shamil
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
subahari kugathasasarma

♥️♥️♥️♥️

Pamodi Hewawasam

Her voice 🥺❤️

Suhashini Balakrishnan

Thank u 🤩😍

Dilukshi Sivarajah

Superb Abi👌🏻❤👏🏻

M . Tharanika

excellent