மனதில் பதிந்த நினைவுகள்

 

தித்திக்கும் நினைவுகளை கொண்டு இனிய நிமிடங்களை வரைந்திடுவோம்…

Written By:

 

 

 

 

Fathima Fazeena
Rajarata University of Sri Lanka – Faculty of Applied Sciences

Audio By: –

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Shimra Shamil
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments