மீண்டும் வருவார்கள்

 

கைவிட்ட பந்தங்கள் தேடி வருகையில் உன் நிலைதான் என்ன? கவிதையில் கேட்டுணருங்கள்…

Written By:

 

 

 

 

Mohamed Musthafa Fathima Aqeela
South Eastern University of Sri Lanka

Audio By: –

 

 

 

 

Rtr. Balakrishnan Suhashini
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Shimra Shamil
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments