කාර්තුමය සාරාංශය – සිව්වන කාර්තුව 2023-24

 

සිව්වන කාර්තුවේ RACUOCFMF බ්ලොගය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. සේවය, මිත්‍රත්වය සහ ධනාත්මක වෙනස්කම් කෙරෙහි දැඩි උනන්දුවක් දක්වන තරුණ නායකයින්ගෙන් සමන්විත ප්‍රබෝධමත් ප්‍රජාවකට කිමිදෙන්න. අපගේ ව්‍යාපෘති, සිදුවීම් සහ ඒවා පිටුපස ඇති කථා ගවේෂණය කරන්න. එක්ව, අපි ආස්වාදයක් ලබා දෙමු, බල ගන්වමු, සහ ලෝකයට දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කරමු.

සිව්වන කාර්තුව තුළ සිදු වූ කිසිවක් ඔබට මග හැරී නැති බව තහවුරු කර ගැනීමට ක්ලික් කරන්න: https://bit.ly/RoundUp_Q4_Sinhala_FMF

 Click here for the English Magazine
click here for the Tamil Magazine

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments