වසන්තය

 

වසන්තය….
ඒක කොච්චරනම් අපූරු වචනයක්ද ගිල්…
කාලෙකට සැරයක් එන වසන්තය.ඒකත් හරියට අපේ ජීවිතේ වගේ.

Written By:-


Rtr. Nirushika Sandeepani
University of Colombo

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments