காலாண்டு சாராம்சம் – நான்காம் காலாண்டு 2023-24

 

04 ம் காலாண்டு உங்களை RACUOCFMF வலைப்பதிவிற்கு வரவேற்கிறது! சேவை, நட்பு மற்றும் நேர்மறையான மாற்றம் ஆகியவற்றில் ஆர்வமுள்ள இளம் தலைவர்களின் துடிப்பான சமூகத்திற்குள் செல்வோம். எங்கள் திட்டங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் பின்னால் உள்ள கதைகளை ஆராயுங்கள். ஒன்றாக, ஊக்குவிப்போம், அதிகாரமளிப்போம், உலகில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம்.

04 ம் காலாண்டுக்குள் நடந்த எதையும் நீங்கள் தவறவிடவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒரு கிளிக் செய்யவும்: https://bit.ly/RoundUp_Q4_TAMIL_FMF

Click here for the English Magazine
click here for the Sinhala Magazine

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments