ආදරෙන් දිය කරයි ඩා බිදු… තාත්තා

 

ඔව්… මගේ තාත්තා මට මහ කලු ගලක්… අපේ ගේ වට කරල තියෙන මහ කලු ගල් පර්වතේ වගේ… කඩන්න බැරි තරම් හයිය හත්තිය පිරුණු ඒ මහ යෝධයාට සුබ උපන් දිනයක්….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments