ජීවන රගමඩලේ අවසන් අරුත් ගැන්වීමකි…

ජීවන රගමඩලේ රංගනයෙන් වෙහෙසට පත් මිනිසුන්
අවසානයේ ජීවිතය දකින්නේ,
එය අරුත් ගන්වන්නේ මෙලෙසිනි.

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Faliha Fazly

ජීවිතයේ ඛේදවාචකය යනු මරණය නොවේ. සැබෑ ඛේදවාචකය නම් අප ජීවත්වෙමින් සිටියදීම අප අභ්‍යන්තරයේ ඇති දේවල් වලට මිය යාමට ඉඩ දී සිටීමය.❤️‍🩹