අම්මා

 

කුස පිළිසිද ගත් මොහොතේ පටන් මා වෙත පාන අසීමිත දාරක ස්නේහයට ණයගැති වෙමි මා මහමෙරක් ඉඩ දෙනු මැන මොහොතක් කෘතගුණ සැලකුමට මාගෙ හොදම මිතුරියත්, ගුරුවරියත්, උපදේශිකාවත්, මාගෙ හොදම පුහුණුකාරියත් වූ නිසාවෙන්...

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments