විප්ලවීය පෙම්වත

 

ප්‍රේමය යනු ආත්මාර්ථය අභිබවා යන්නක් බව මා උගත්තේ ඔබගෙනි….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments